Πολίτες ή οπαδοί;

Facebook και palema.gr Twitter και palema.gr GooglePlus και palema.gr RSS και palema.gr

Είστε εδώ:Αρχική»Ειδήσεις»Προκηρύξεις»Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από την ΕΛ.Ο.Π.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από την ΕΛ.Ο.Π.

Γράφτηκε από τον  Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Στιγμιότυπο από τον τελικό των 85 κιλών μεταξύ των Μουτουσίδη Ιωάννη και Τσεκερίδη Δημήτριου. Στιγμιότυπο από τον τελικό των 85 κιλών μεταξύ των Μουτουσίδη Ιωάννη και Τσεκερίδη Δημήτριου. palema.gr

Την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου Υπηρεσίας αθλητικού κέντρου για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων του έτους 2018 ανακοίνωσε η ΕΛ.Ο.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου Υπηρεσίας για την Παροχή υπηρεσιών αθλητικού κέντρου για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων για το έτος 2018 για τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Π.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.), Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων, Άνω Λιόσια ΤΚ13343, τηλ.210-3307176, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ιστοσελίδα: www.elop.gr προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή παρόχου Υπηρεσίας με αντικείμενο σύμβασης την παροχή υπηρεσιών αθλητικού κέντρου για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων για το έτος 2018 για τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Π.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 9262000-3

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (μεσοσταθμικά 16,1%). Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΛ.Ο.Π. και του Αναδόχου ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα σύναψης νέων υπηρεσιών [άρθρο 32, παρ. 6 ν. 4412/2016] που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέχρι δύο επιπλέον έτη.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28/12/2017 και ώρα 23:59.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 1.600,00 €. Το τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:17PROC002378004) και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Συστ.Αρ. 50742)

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άνω Λιόσια,
7/12/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Πηγή: ΕΛ.Ο.Π.

Σχόλια
Κουκλίδης Χαράλαμπος

Διαχειριστής του www.palema.gr, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και προπονητής πάλης στον Παλαιστικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας ὁ Ἠμαθίων.

Ιστότοπος: www.palema.gr

Google+

 

Ημερολόγιο άρθρων

« Ιανουάριος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31